TENIŠKI KLUB GROSUPLJE

Ljubljanska cesta 52

1290 Grosuplje

 

 

Zadeva:   Priprava kandidatne liste za volitve v organe

Teniškega kluba Grosuplje

 

V skladu s statutom TK Grosuplje je mandatna doba članov v organih TK Grosuplje štiri (4) leta (24. člen). Zdajšnji člani v organih TK Grosuplje so bili izvoljeni leta 2019, tako da se njihov mandat z letošnjim letom izteka. To pomeni, da bo potrebno na letošnjem rednem zboru članov TK Grosuplje izvoliti nove zasedbe organov TK Grosuplje.

Zbor članov TK Grosuplje voli naslednje organe: predsednika (glej člen 24 in 29), štiri (4) člane upravnega odbora (glej člen 24), tri člane nadzornega odbora (glej člen 30) in tri člane disciplinske komisije (glej člen 35). V skladu s šesto alineo 19. člena statuta TK Grosuplje imajo pri pripravi kandidatne liste za volitve v organe TK Grosuplje pravico sodelovati vsi člani TK Grosuplje s plačano članarino za vadbeno sezono 2022-2023. Člane društva zato pozivamo, da vložijo kandidature za organe TK Grosuplje v katerih bi želeli aktivno delovati.

Kandidature (na predpisanem obrazcu) morajo prispeti na sedež TK Grosuplje (Ljubljanska cesta 52, Grosuplje) do torka, 18. aprila 2023 do 18.00 ure. Kandidatura se oddaja v zaprti ovojnici! Pozneje prispelih kandidatur se NE bo upoštevalo!

Kandidatna lista kandidatov za organe TK Grosuplje bo v sredo, 19. aprila 2023 objavljena na spletni strani kluba in oglasni deski kluba.

Na koncu je potrebno še opozoriti, da je članstvo v nadzornem odboru nezdružljivo s članstvom v ostalih voljenih organih TK Grosuplje.

Za morebitna vprašanja ali dodatna pojasnila vam je na voljo predsednik TK Grosuplje Ludvik Kovačič, dosegljiv na telefon 041 779 340 ali na elektronski poštni naslov reme@siol.net

 

Grosuplje, 14. april 2023

                                                                                             Predsednik TK Grosuplje

                                                                                                  Ludvik Kovačič l.r.

POVEZAVA DO OBRAZCA : Obrazec za kandidaturo na volitvah v organe TKG