TENIŠKI KLUB GROSUPLJE

Ljubljanska cesta 52

1290 Grosuplje

V  A  B  I  L  O

 

Na podlagi 19. člena statuta Teniškega kluba Grosuplje www.teniski-klub-grosuplje.si

SKLICUJEM

36. zbor članov, ki bo v četrtek 20. aprila 2023 ob 19. uri v avli Osnovne šole Brinje Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a.

                                     

Dnevni red:

  1. Izvolitev organov za vodenje občnega zbora,
  2. Pregled navzočnosti in ugotovitev sklepčnosti,
  3. Sprejem zapisnika 35. zbora članov,
  4. Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2022,
  5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2022,
  6. Razrešnica organom TKG,
  7. Volitve predsednika, tajnika, članov upravnega odbora, članov nadzornega odbora in disciplinske komisije,
  8. Plan dela in finančni plan za leto 2023,
  9. Potrditev višine članarine in cenika igralnih ur za leto 2023/2024,
  10. Razno.

 

Kandidati za organe TKG prosimo, da svojo kandidaturo s programom oddajo do vključno 13.4.2023 predsedniku TKG.

Vabljeni: predstavnik občine, predstavnik ZŠO, predstavnica osebja.

Prosimo, da potrdite udeležbo  osebno v prostorih kluba ali na telefon 041 733 353 (Malči Bonča) ali na elektronski poštni naslov: marko.skrjanc@gmail.com

 

Športni pozdrav!

Grosuplje, 6. 4. 2023

                                                                                                                                                                                                        Predsednik TKG

                                                                                                                                                                                                                                                Ludvik Kovačič l.r.