Teniški klub Grosuplje trenutno šteje 170  članov in ima sedež v letu 2008 zgrajenem klubskem objektu. Le redki teniški klubi se lahko ponašajo s tako urejenim klubskim objektom, ki ponazarja nedvomno velik korak naprej. Klubski objekt nudi urejene garderobe in sanitarije ter dobro počutje igralcev.

V uporabi so 3 teniška igrišča ter vadbena stena za utrjevanje znanja. Pozimi 2 igrišči prekrije šotor, ki omogoči vadbo tudi v hladnejših mesecih. Člani kluba ga v zimskih razmerah sami vzdržujemo. V načrtu je tudi še četrto igrišče, ki bo razbremenilo natrpan urnik ter omogočilo še večji množici ljudi, da preizkusijo to zanimivo igro.

Posebno zahvala za delovanje gre članom upravnega odbora, članom kluba, ZŠO in sponzorjem, ki omogočajo nemoten potek dela, usklajeno medsebojno delovanje in s tem razvoj kluba.

Zapisal: Marko Škrjanc