TENIŠKI KLUB GROSUPLJE

Ljubljanska cesta 52

1290 Grosuplje

V  A  B  I  L  O

 

Na podlagi 19. člena statuta Teniškega kluba Grosuplje www.teniski-klub-grosuplje.si

SKLICUJEM

35. zbor članov, ki bo v četrtek 2. junija 2022 ob 19. uri v avli Osnovne šole Brinje Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a.

                                     

Dnevni red:

  1. Izvolitev organov za vodenje zbora članov,
  2. Pregled navzočnosti in ugotovitev sklepčnosti,
  3. Sprejem zapisnika 33. in 34. zbora članov,
  4. Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2021,
  5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021,
  6. Plan dela in finančni plan za leto 2022,
  7. Potrditev višine članarine in cenika igralnih ur za leto 2022/2023,
  8. Razno.

 

Vabljeni: predstavnik občine, predstavnik ZŠO, predstavnica osebja.

Prosimo, da potrdite udeležbo  osebno v prostorih kluba ali na telefon 041 688 455 (Malči Bonča) ali na elektronski poštni naslov: marko.skrjanc@gmail.com

 

Športni pozdrav!

Grosuplje, 25. 5. 2022

                                                                                                                                                                                                        Predsednik TKG

                                                                                                                                                                                                                                                Ludvik Kovačič l.r.