TENIŠKI KLUB GROSUPLJE

Ljubljanska cesta 52

1290 Grosuplje

 

V A B I L O

Na podlagi 15. člena statuta Teniškega kluba Grosuplje www.teniski-klub-grosuplje.si

SKLICUJEM

33. in 34. skupščine (zbor članov), ki bo v četrtek 16. septembra 2021 ob 19. uri

v avli Osnovne šole Brinje Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a.

 

Dnevi red:

1. Izvolitev organov za vodenje občnega zbora (zbora članov),
2. Pregled navzočnosti in ugotovitev sklepčnosti,
3. Sprejem zapisnika 32. občnega zbora,
4. Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019 in 2020,
5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2019 in 2020,
6. Plan dela in finančni plan za leto 2020 in 2021,
7. Potrditev višine članarine in cenika igralnih ur za leto 2021/2022,
8. Obravnava in dopolnitev statuta,
9. Razno.

Vabljeni: predstavnik občine, predstavnik ZŠO, predstavnica osebja.

Za udeležbo je pogoj PCT (preboleli, cepljen ali testiran).

Prosimo, da potrdite udeležbo osebno v prostorih kluba ali na telefon 041 733 353 (Malči Bonča) ali na elektronski poštni naslov: marko.skrjanc@gmail.com

 

Športni pozdrav!

Grosuplje, 1. 9. 2021

Predsednik TKG

Ludvik Kovačič l.r.