TENIŠKI KLUB GROSUPLJE

Ljubljanska cesta  52

1290 Grosuplje

V  A  B  I  L  O

Na podlagi 15. člena statuta Teniškega kluba Grosuplje www.teniski-klub-grosuplje.si

SKLICUJEMO

  1. občni zbor, ki bo v petek 12. aprila 2019 ob 19. uri v Kongu, Ljubljanska cesta 65, Grosuplje

                                     

 

Dnevi red:

  1. Izvolitev organov za vodenje občnega zbora
  1.  Pregled navzočnosti in ugotovitev sklepčnosti
  1. Sprejem zapisnika 31. občnega zbora
  2. Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2018
  1.  Poročilo nadzornega odbora
  2.  Razrešnica organom TKG in volitve predsednika, tajnika, članov upravnega

 odbora, članov nadzornega odbora in disciplinske komisije

  1.  Plan dela in finančni plan za leto 2019
  2.  Potrditev višine članarine in cenika igralnih ur za leto 2019/2020
  3.  Razno

Kandidati za organe TKG naj svojo kandidaturo s programom oddajo do vključno 11.4.2019 predsedniku TKG.

 

Vabljeni: predstavnik občine, predstavnik ZŠO, predstavnica osebja.

Prosimo, da potrdite udeležbo  osebno v prostorih kluba ali na telefon 041 733 353 (Malči Bonča) ali na elektronski poštni naslov: marko.skrjanc@gmail.com

Športni pozdrav!

Grosuplje, 29. 3. 2019                                                          Predsednik TKG

                                                                                                       Ludvik Kovačič l.r.