V A B I L O
Na podlagi 15. člena statuta Teniškega kluba Grosuplje www.teniski-klub- grosuplje.si

SKLICUJEM
31. občni zbor, ki bo v ponedeljek 16. aprila 2018 ob 19. uri v gostišču Krpan,
Grosuplje, Cesta na Krko 16
Dnevi red:
1. Izvolitev organov za vodenje občnega zbora
2. Pregled navzočnosti in ugotovitev sklepčnosti
3. Sprejem zapisnika 30. občnega zbora
4. Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2017
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Plan dela in finančni plan za leto 2018
7. Potrditev višine članarine in cenika igralnih ur za leto 2018/2019
8. Razno

Vabljeni: predstavnik občine, predstavnik ZŠO, predstavnica osebja.

Prosimo, da potrdite udeležbo osebno v prostorih kluba ali na telefon 041 733 353
(Malči Bonča) ali na elektronski poštni naslov: marko.skrjanc@gmail.com

Športni pozdrav!

Grosuplje, 3. 4. 2018

Predsednik TK Grosuplje
Ludvik Kovačič l.r.