Zakonodaja o piškotkih

Zakonodaja, ki ureja uporabo piškotkov (cookies) v Evropski Uniji (EU), ima temelje v direktivi o zasebnosti v elektronskih komunikacijah 2002/58/ES. V tej direktivi je bil spremenjen člen, ki se nanaša na “piškotke in podobne tehnologije”. Spremembo direktive je prinesla dopolnjena Direktiva 136/2009.

V slovensko zakonodajo je bil prenesen kot “Zakonu o elektronskih komunikacijah”(ZEKom-1). Ta v 157. členu “Piškotki” predstavlja pravno osnovo, na podlagi katere moramo slovenski lastniki spletnih strani poskrbeti za zasebnost obiskovalcev spleta. Člen nalaga upoštevanje določil Zakona o varstvu osebnih podatkov, hkrati pa dodeljuje in nalaga inšpekcijski nadzor Uradu informacijskega pooblaščenca.

Na Uradu informacijskega pooblaščenca so izdali zbirko pogostih vprašanj glede piškotkov, ki jo najdete tukaj .

Izvajanje zakonodaje

Zakonodaja se bo začela izvajati dne 15.6.2013 in v primeru kršitev predvideva sankcije v višini od 200 do 20.000 EUR. Informacijski pooblaščenec lahko določi globo zgolj v najnižjem znesku 1000 EUR za pravne osebe in 200 EUR za odgovorno fizično osebo, višjo kazen lahko določi sodišče.

Kako se ugotavlja skladnost z zakonodajo?

Skladnost spletne strani z zakonodajo se ugotavlja v inšpektorskem postopku, informacijski pooblaščenec kot prekrškovni organ se lahko odloči tudi zgolj za opozorilo in ne izda globe.